Richmond

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1936-1942.

Bildkopplingar
Richmond, n:r 431