Nornan

Cigarr tillverkad av Brinck, Hafström & Co. i Stockholm.

Bildkopplingar
Nornan