Tärnan, n:r 49

Svenska Tobaksmonpolets cigarr tillverkad i flera omgångar 1932-1955

Bildkopplingar
Tärnan, N:r 49