Tärnan, n:r 49

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet i olika omgångar 1932-1955.

Bildkopplingar
Tärnan, N:r 49