Cigarreklam

Reklam från 1927 för tre av Svenska Tobaksmonopolets cigarrer.

Bildkopplingar
Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)