P.A. Carlmarks i Åmål

Repslagarbanan i Åmål. Carlmarks gjorde även ett kort mellanspel i tobaksbranschen.

Bildkopplingar
Åmåls Cigarrfabrik