Kungsblandning

Röktobak från Svenska Tobaksmonopolet i den förpackning som infördes 1955.

Bildkopplingar
Kungsblandning, N:r 519