Phoenix

Etkett från cigarillen Phoenix från Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Phoenix, N:r 202