Follas

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Follas, N:r 215