August Koch

Priskurant från August Koch 1896.

Bildkopplingar
Koch, August