Holmia

Cigarr (?) tillverkad av Förenade Svenska Tobaksfabriker

Bildkopplingar
Holmia