Tiger Brand

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Tiger Brand, N:r 512, 513,514