Silberfuchs

För tyska ockupationsmakten

Bildkopplingar
Silberfuchs