La Perla

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
La Perla, n:r 203