Galejan

Etikett till cigarrlåda tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Galejan, N:r 72