Galejan

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Galejan, N:r 72