Havanna 2

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaks AB, Frans Suell-fabriken i Malmö.

Bildkopplingar
Havanna Nr 2, N:r 204