Havanna 2

Cigarill tillverkad vid Svenska Tobaks AB.

Bildkopplingar
Havanna Nr 2, N:r 204