Havanna 3

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Havanna Nr 3, N:r 200