Turko

Cigarett tillverkad av E. Nobel i Malmö.

Bildkopplingar
Turko