Camillo

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Camillo, n:r 205