Turko

Cigarett tillverkad av E. Nobel i Malmö 1913-1915.

Bildkopplingar
Turko