Svenska Tobaksmonopolet 1915-1940

Jubileumsbok från Svenska Tobaksmonopolets 25 årsjubileum.

Bildkopplingar
Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)