Petum Optimum

Bok från Svenska Tobaks AB/ Swedish Match om den svenska tobakshistorien. Rikt och mycket intressant bildmaterial.

Bildkopplingar
Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)