En gammal Stockholmfirmas historia

Bok av Ludvig Nordström om den Ljunglöfska firman.

Bildkopplingar
Ljunglöf, Jac. Fr.