Commerce, n:r 311

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet i Södertälje. Tillverkades tidigare av Tollander & Klärisch i samma stad.

Bildkopplingar
Commerce, N:r 311