Grovsnus

Snus tillverkat av Svenska Tobaksmonopolet. Tillverkades före 1915 av W:m Hellgren & C:o.

Bildkopplingar
Grovsnus, n:r 951