Priskurant

Priskurant från Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)