Richmond

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Richmond, n:r 431