Matanzas

Cigarrcigarett från Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Matanzas, N:r 208