Ladies Small

Svensk damcigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Ladies Small, N:r 314