Långbans tobaksfabrik

Fastigheten så som den såg ut 5 juli 2006

Bildkopplingar
Långbans tobaksfabriks AB (Långban)