Nås tobaksfabrik

Fastigheten den 5 juli 2006.

Bildkopplingar
Nås Tobaksfabriks AB, Nås