Norsk Sigarett

Cigarrett av norskodlad tobak från andra världskriget.

Bildkopplingar
Norsk Sigarett (Oslo tobakkfabrikk)