Norsk Tobakk Nr. 2

Norskodlad tobak från andra världskriget. Tillverkad av P. Pedersen & Son i Stavanger.

Bildkopplingar
Norsk Tobakk Nr. 2 (Pedersen)