Norsk Tobakk nr. 1

Norskodlad tobak från P. Pedersen & Son i Stavanger.

Bildkopplingar
Norsk Tobakk Nr. 1 (Pedersen)