Norskavlet

Cigarretter från M. Glott i Oslo.

Bildkopplingar
Norskavlet (Glott)