Deli Special

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Deli special, n:r 25