Virgina

Svensk cigarrett från Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Virginia, N:r 444