Fastigheten vid Bellmansgatan 12 där fabriken låg kring 1895-1896.

Bildkopplingar
Bergman & Gösling