Tjäders butik vid Riddarhustorget. I mitten på bilden.

Bildkopplingar
Tjäder, E.G. & Son