Villa Elfhem då den beboddes av fam. Carlsson år 1905

Bildkopplingar
Johan Emil Carlson