Cigarrettfabriken i Bränninge. Produktionen skedde i bostadsfastigheten.

Bildkopplingar
Ryska Cigarrettfabriken Popoff