Renard & Elbes tobaksfabrik vid Hornsgatan 33 till vänster i bilden.

Bildkopplingar
Renard & Elbe