Nybble ålderdomshem

Uppfördes av Artur Bäckström för anställda vid Julita.

Bildkopplingar
Arthur Bäckström