Nås tobaksfabrik

Fabriken, Elfsborg, är till höger i bilden

Bildkopplingar
Nås Tobaksfabriks AB, Nås