Matanzas

Cigarrcigarrett som tillverkades i många år av Svenska Tobaksmonopolet. Ursprungligen från P.C. Rettig i Gävle.

Bildkopplingar
Matanzas, N:r 208