Försäljningskiosk vid Baltiska utställningen i Malmö 1914.

Bildkopplingar
Förenade Svenska Tobaksfabriker