Alliance

Foto från 1910

Bildkopplingar
Cigarr- och Tobaksfabriks AB. Skandia