Anita

Cigarr från Förenade Svenska Tobaksfabriker

Bildkopplingar
Anita (Förenade Sv. Tobaksfabr.)